Forstyrrelser i bygg- og anleggsprosjekter 8.12.2022

Publisert

Gikk du glipp av seminaret? Her finnes opptak tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Etter at Høyesterett i 2019 avsa dom i sak om tilleggskrav for "plunder og heft" (HR-2019-01225-A, "HAB-dommen") har det blitt avsagt en rekke lagmannsrettsdommer om denne type krav.

EBA lanserte i etterkant av HAB-dommen Veileder om forstyrrelser i bygg- og anleggsprosjekter som er tilgjengelig Her. Formålet med veilederen er å bidra til at medlemsbedriftene kan håndtere forstyrrelser i bygg- og anleggsprosjekter og varsling og dokumentasjon av tilleggskrav på en god måte i tråd med Høyesteretts anvisninger.

I samarbeid med EBA Oslo, Akershus og Østfold inviterer vi med dette til et kombinert seminar/webinar i Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 i Oslo, møterom Sinnataggen, 8. desember 2022 kl. 11.15-12.45.

Temaet er utvikling etter HAB-dommen og krav til bevis og sannsynliggjøring av tilleggskrav for forstyrrelser. Advokat Nils-Henrik Pettersson (advokatfirmaet Glittertind) og Advokat Espen Nyland (CMS Kluge) deler sine anbefalinger om hvordan entreprenøren bør innrette seg for å få gjennomslag for slike tilleggskrav.

Deltakelse er åpent kun for EBAs medlemsbedrifter og er gratis. Vi oppfordrer alle til å melde seg på så snart som mulig og innen påmeldingsfristen 7. desember 2022.

Spørsmål kan rettes til EBAs juridiske avdeling.

Ansatte EBA
  • Øystein Seljeflot
  • Advokat