Enighet i byggeindustrien

Torsdag 7. april 2022 om kvelden kl. 23.30 ble det enighet i meklingen mellom Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet om en ny overenskomst for byggeindustrien for perioden 2022-2024.

Etter krevende forhandlinger har BNL og Fellesforbundet lyktes med å komme til enighet.

- Vi er tilfredse med å ha kommet til enighet og unngått konflikt, med god hjelp av mekler Bjørn Lillebergen, sier BNLs forhandlingsleder Siri Bergh.

Årets tariffoppgjør har hatt et krevende bakteppe. Krigen i Ukraina skaper usikkerhet, og de høye strømprisene bidrar til å utfordre bedriftenes konkurranseevne. I tillegg er man i sluttfasen av pandemien.

Det er gitt et generelt tillegg på kr. 4,- per time og overenskomsten satser ble regulert. Oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget.

Alle NHO-bedrifter som er bundet av Overenskomst for byggeindustrien vil få tilsendt epost med tariffnytt med informasjon om resultatet.

Møteboken finnes her:

2022-006 | Riksmekleren

Uravstemning

Begge delegasjonene anbefaler det resultatet som nå er fremforhandlet. Oppgjøret går nå til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer. Fristen for denne er 6. mai 2022.

Medlemsbedrifter i BNL som ønsker å forkaste meklingsforslaget må gi skriftlig melding på e-post til tariff@bnl.no  innen 29. april 2022 om at forslaget ikke godtas (jf. Hovedavtalen § 3-5).