EBA søker ny administrerende direktør

EBA søker etter en fremoverlent og ambisiøs toppleder som kan lede og utvikle organisasjonen videre i en tid preget av store muligheter, men også utfordringer innen spesielt klima og miljø, leveransesituasjonen og arbeidslivspolitikken.

Administrerende direktør

EBA vil være en ledende aktør i arbeidet med omstilling, teknologiutvikling og jobbskaping. FNs bærekraftmål skal nås, klimagassutslippene skal kuttes og næringen er en viktig del av løsningen. EBA skal bidra til å bevare et anstendig arbeidsliv med et sterkt trepartssamarbeid og høy tillit. Vi skal sikre vekst og arbeidsplasser i små, mellomstore og store bedrifter over hele landet.

EBA representerer en stor del av bygg- og anleggsnæringen, som målt både i sysselsetting og verdiskaping er landets største fastlandsnæring og distriktsnæring, med til sammen 350 000 årsverk - hver 5.arbeidstaker i privat sektor jobber innenfor bygg, anlegg og eiendom.

Administrerende direktør rapporterer til styreleder.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • strategisk og operativt fokus for å skape optimale resultater innenfor gitte, prioriterte økonomiske og næringspolitiske rammer.
 • synliggjøre bransjen i henhold til vedtatt strategi (EBAs Veikart) eksempelvis ift media, politiske arenaer og overfor medlemmene
 • daglig ledelse av organisasjonen, skape, forankre og koordinere prosesser i egen organisasjon og sammen med BNL og bransjeaktører og miljøer EBA samarbeider med
 • videreutvikle EBAs servicefunksjon overfor medlemmene regionalt og sentralt
 • håndtere forholdet til Norges største offentlige bestillere på en optimal måte på vegne av bransjen

Personlige egenskaper

Du har en motiverende lederstil med vekt på dialog og samarbeid, og kan samtidig være tydelig på retning og mål.

Du er en trygg og strategisk relasjonsbygger som motiveres av foreningens samfunnsoppdrag, du kommuniserer godt og ryddig.

Din sterke side er å skape gode prosesser, forankre og prioritere. Med klokskap leder du prosesser frem til enhetlige budskap og praktisk anvendbare resultater.


Kvalifikasjoner

Den rette kandidaten har god samfunnsinnsikt og god rolleforståelse. Evne til helhetlig og strategisk tenkning, og til å håndtere komplekse problemstillinger i skjæringspunktet mellom fag og politikk.

Som leder har du erfaring fra næringslivet, det politiske miljø eller organisasjonslivet.

Du har:

 • forståelse for bransjens kompleksitet og hvordan denne kan videreutvikles
 • erfaring fra styrearbeid er ønskelig
 • erfaring med budsjett-, personal-, og resultatansvar
 • god forståelse for og kunnskap om politiske prosesser
 • relevant høyere utdanning

Vi kan tilby:

 • en fremtredende posisjon med varierte og utviklende oppgaver som påvirker viktige samfunnsøkonomiske beslutninger
 • motiverte og engasjerte kollegaer med høy kompetanse
 • god pensjonsordning og lønn etter kvalifikasjoner og erfaring
 • kontorsted i Næringslivets Hus på Majorstuen
 • store utviklingsmuligheter i en næring i vekst

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og fortrolig kontakt med våre rådgivere i ISCO Group.
Dag Holmen-Jensen og Beate Ottem Svanes treffes på tlf 22 06 87 00.

Administrerende direktør Kari Sandberg kan også kontaktes på ksa@eba.no eller tlf 952 21 074.

Vi ser frem til å motta søknad og CV innen søknadsfristen 20. mai 2022. 

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er landets ledende bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). EBA er den største bransjeforeningen i BNL og har 9 regionforeninger over hele landet.

 EBA har 675 medlemsbedrifter med til sammen 27.000 ansatte. Våre medlemmer omsetter for totalt 125 milliarder kroner og spenner fra landets største entreprenørbedrifter til håndverksbedrifter og spesialentreprenører.   

EBA er en sentral og aktiv bidragsyter i utviklingen av norsk næringsliv generelt og bygg- og anleggsnæringen spesielt. Organisasjonen arbeider tett sammen med bedriftene for å sikre gode og forutsigbare rammebetingelser.