EBA satser på grønn kompetanseheving

Nyhet , Bærekraft

Publisert

Mer enn noen gang er det viktig at byggenæringen har kompetanse til å bygge klimavennlig.

Dette gjenspeiles i EBAs strategi, og gjennom kursvirksomheten vår. Både Entreprenørskolen og Byggenæringens nettskole tilbyr relevante kurs til næringen. 

Klimavennlige byggeplasser

EBA har utviklet et e-læringskurs om hvordan entreprenørbransjen kan jobbe for å redusere sitt klimaavtrykk – Klimavennlige byggeplasser.

Målet med kurset er å dele kunnskap om hvorfor klimavennlige bygge- og anleggsplasser er plassert høyt på agendaen, og inspirere og vise hvordan både ledere og ansatte kan jobbe med reduksjon av utslipp i sine prosjekter.  

Flere entreprenører og byggherrer deler sine erfaringer med oss og kurset inneholder konkrete eksempler fra prosjekter med høye miljø- og klimamål.

Kurset er bygget opp rundt standard faser i et byggeprosjekt. Byggherrer, Prosjekt- og prosjekteringsledere og miljørådgivere forteller om valgte og viktige tiltak i ulike faser. Hver av fasene avsluttes med gode råd som andre kan dra nytte av. 

Klimagassregnskap

EBA har også inngått et samarbeid med Grønn Byggallianse, som har utviklet et kurs om klimagassregnskap i bygg.

E-læringen innen innføring klimagassregnskap i bygg består av totalt syv moduler. Modulene gir kunnskap om hvorfor vi lager klimagassregnskap, hva det inneholder, og hvordan du kan bruke resultatene til å redusere utslipp og dokumentere klimaeffekten av valgene du har tatt.

Her finner du kursene: bruk den boksen som allerede ligger i artikkelen

BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg. Vår samarbeidspartner Grønn Byggallianse tilbyr flere kurs innen BREEAM. Her finner du både innføringskurs, AP-kurs og prosjektlederkurs, for å nevne noen.

BREEAM-kurs i samarbeid med Grønn Byggallianse

Grønn byggallianse tilbyr en rekke kurs innenfor BREEAM. Her finner du både innføringskurs, AP-kurs og prosjektlederkurs, for å nevne noen.

For full oversikt, se Grønn Byggallianse for kursbeskrivelser og dato.

Byggenæringens nettskole

Her kan du bestille og gjennomføre kurs på Byggenæringens nettskole