Fikk du ikke med deg innslagene i Bygg Arena Arendal under Arendalsuka? Her finner du opptak

Hvorfor kan vi ikke si at fra nå av skal miljø telle 70 prosent og pris 30 prosent i alle offentlige anskaffelser? Det er bare å gjøre dette, sier Jimmy Bengtsson, styreleder i EBA. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand / Bygg.no.

Arendalsuka 2022 ble den største i arrangementets historie. EBA hadde også sin bredeste tilstedeværelse noen gang, med en rekke innlegg, debatter og møteledere.

Se opptak fra Arendalsuka

Fikk du ikke med deg innslagene i Bygg Arena Arendal under Arendalsuka?

Se alle innslag fra Bygg Arena Arendal her

 

Tirsdag 15. august ble arrangementene under paraplyen for hele Bygg Arena Arendal sparket i gang i to fullsatte saler på Baker Jørgensen. 

Tema var hvordan vi kan halvere klimagassutslippene før 2030, og innledninger ble holdt av styreleder i GBA Tonje Frydenlund, daglig leder i GBA Katharina Bramslev, administrerende direktør i EBA Kari Sandberg og advokat og partner i Selmer Stian Berger Røsland.

Christine Holtan Bøgh fra EBA ledet den påfølgende paneldebatten, der stortingsrepresentant fra Ap og fast møtende vara for Espen Barth-Eide, Siri Gåsemyr Staalesen, måtte svare på klare oppfordringer fra både Jimmy Bengtsson i Veidekke og Sonja Horn i Entra om hvordan å stille ambisiøse krav til næringen og ta oss aktivt med i arbeidet fremover.

Panelet diskuterte også hvilke konkrete barrierer bedriftene nå opplever i den grønne omstillingen og hvordan dagens regelverk på mange måter er modent for revisjon.

 

Foto: Byggeindustrien / Bygg.no.

Samme formiddag dag leverte næringen 5 konkrete råd til politikerne i et seminar sammen med Norconsult. 

Regiondirektør Stein Windfeldt fra EBA ledet seminaret der Veidekkes Jimmy Bengtsson igjen hadde en sentral rolle i panelet sammen med stortingsrepresentantene Sverre Myrli fra Ap og Helge Orten fra Høyre. 

 

 

Foto: Byggeindustrien / Bygg.no.

Tirsdag ettermiddag ble rapporten Bærekraftig areal- og transportplanlegging relansert.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik innledet og øvrige deltakere var blant andre ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krogh, administrerende direktør i JM Norge Hilde Vatne, Torbjørn Breivik fra Skanska Eiendom og Kari Sandberg fra EBA.

 

Bærekraftig areal- og transportplanlegging

Hva må på plass for å sikre bærekraftig areal- og transportplanlegging?

Rapporten er utarbeidet av BNL 

Onsdag 16. august var EBA medvirkende i seminar om den nye Norgesmodellen. 

Seminaret ble åpnet av regiondirektør Audun Otterstad i EBA, og diskusjonen gikk friskt i et bredt panel der Øystein Seljeflot fra EBA og Kristian Brende fra Skanska var blant flere tydelige bransje-representanter.

Kort oppsummert var oppfordringen i seminaret at det offentliges innkjøpsmakt må brukes mye mer målrettet, prosjekter må være godt planlagte og gjennomførbare og krav må følges opp i praksis med flere og bedre tilsyn.

Foto: Byggeindustrien / Bygg.no.

I seminaret "Hvordan påvirker teknologi fremtidens rekrutteringsbehov?" deltok EBAs kompetansesjef Thomas Norland i panel sammen med Unge Høyre, Norconsult og NKF. 

EBAs Kari Sandberg deltok ut over dette også i ByggPuls og i panelsamtale hos Bane Nor.

Som avrunding på de tre dagene med kompakt program i ByggArena-samarbeidet ble det arrangert en debatt med spørsmålet "Hvordan treffer en verden i rask endring landets største landbaserte næring?". 

Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom og Kari Sandberg kunne sammen med Mathilda Vinje i Bonava oppsummere de konkrete oppfordringene næringen som helhet nå har til landets myndigheter. 

I panelet deltok blant andre stortingsrepresentantene Ola Elvestuen og Frode Jacobsen.  

 

Foto: Byggeindustrien / Bygg.no.

Planleggingen av Arendalsuka 2023 starter hos de sentrale arrangørene allerede tidlig i høst.  

EBA vil fortsette sitt engasjement i Arendal, og når startskuddet går neste år er valgkampen godt i gang inn mot Kommune- og fylkestingsvalget 2023.

 

  • Kari Sandberg
  • Administrerende direktør