Bygg Arena Arendal

Arrangementer i regi av Bygg Arena Arendal på Arendalsuka 2022

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen er Norges største fastlandsnæring. Næringen sysselsetter 1 av 5, har over 90 000 bedrifter og bidrar med over 66 milliarder i verdiskaping i året.

Bygg Arena Arendal (BAA) er et fellesskap med ledende nasjonale virksomheter og foreninger i Norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring. Bygg Arena Arendal deltok for første gang på Arendalsuka 2021 for:
  • Å skape oppmerksomhet om bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for samfunn og verdiskapning
  • Å skape økt synlighet for bygg, anlegg og eiendom gjennom en egen møteplass og tilrettelegge for samordnede arrangementer
  • Å øke kunnskapen om næringens betydning og synliggjøre næringens potensial innen prioriterte fokusområder: Klima / miljø, velferd / sosial bærekraft og jobbskaping/rekruttering
  • Å støtte mangfoldet i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen, og være et sted for alle