Åpenhetsloven 8.12 2022

Gikk du glipp av seminaret? Her finnes opptak tilgjengelig for medlemsbedrifter.

For å gjøre det bedriftsinterne arbeidet med åpenhetsloven mer effektivt og treffsikkert er det etablert en arbeidsgruppe med ressurspersoner fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Byggenæringens Landsforening (BNL) for kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger.

Gjennom BNL arbeides det også med å etablere felles systematikk og informasjonsdeling, herunder gjennom StartBank og vareregistre som NOBB. Vi har også etablert dialog med Forbrukertilsynet om veiledning til bedriftene om pliktene etter åpenhetsloven.

Hovedtemaet er status fra arbeidsgruppens kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger med innlegg fra blant andre Veidekke, Backe og Ahlsell.

Kryss av i påmeldingsskjemaet om du ønsker å delta fysisk eller digitalt. Samtlige påmeldte vil motta en e-post med lenke til streaming dagen før seminaret/webinaret. 

Deltakelse er åpent kun for EBAs og BNLs medlemsbedrifter og er gratis. Spørsmål kan rettes til EBAs juridiske avdeling.