Anleggsbransjen i et utslippsfritt samfunn tema for i frokostseminar i regi av ZERO, Nye Veier og PWC

Foto: Henrik Kyte Assmann, Nye Veier.

ZERO, Nye Veier og PWC inviterte 25. august til frokostseminar og lansering av rapporten "Konkurransekraft i et utslippsfritt samfunn" der fokus er satt på anleggsbransjen.

Klimarisiko i anleggsbransjen

Reportasje med intervju med deltakerne

Skal vi halvere utslippene av klimagasser i tide så må det fokuseres både på næringslivets løsninger, bredt samarbeid og effektive virkemidler. Se ZERO, Nye Veier og EBA utdype etter frokostseminaret som ble arrangert 25. august.

Bærekraftdirektør i Veidekke og leder av EBAS Klima-, energi- og miljøutvalg, Catharina Bjerke, holdt innlegg på seminaret og deltok sammen med EBA s direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i den avsluttende panelsamtalen, der blant annet forventninger til myndighetene i den grønne omstillingen var et sentralt tema.
 
Du finner opptak fra seminaret og rapporten her.
 
Veidekke har nylig lansert at de er det første skandinaviske entreprenørselskap som har validert et null klimamål av det klimavitenskaplige samartbeidet SBTi (Science Based Targets initiaitve). 
 
- Forretningsmodellen vår må forbli robust og relevant når vi går over til netto null-økonomi, og klima er derfor en av Veidekkes strategiske pilarer, sier bærekraftdirektør Catharina Bjerke i pressemelding fra Veidekke. 
 
Les mer her.