Sykefravær 2022

EBA utarbeider hvert år sykefraværsstatistikk på bakgrunn av tall innhentet fra sine medlemsbedrifter. Ca 45% av medlemsbedriftene har besvart undersøkelsen. Det representerer ca 88,5 av antall årsverk i EBAs medlemsbedrifter.

  • Det har vært en nedgang i antall bedrifter som svarer på undersøkelsen.
  • Sykefraværet i 2022 var på 5,31, en liten nedgang fra 5,54% i 2021.
  • H-verdien (hyppighet av arbeidsulykker pr 1.000.000 arbeidede timer som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid/arbeidsplassen) har gått opp fra 5,73 i 2021 til 6,01 i 2022.
  • F-verdien (fraværsdager pga. skader pr 1.000.000 arbeidede timer) var i 2022 på 76,40.
  • Vi har imidlertid ufullstendige tall på antall fraværsdager, slik at F-verdien ikke blir helt presis.

Her vises statistikk over sykefraværet fra 1993 til 2022

H-verdi er hyppighet av arbeidsulykker pr 1.000.000 arbeidede timer som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid/arbeidsplassen.

F-verdi viser fraværsomfanget, dvs. antall fraværsdager pga. skader pr 1.000.000 arbeidede timer.

Sats på HMS!

EBA anbefaler at bedriftene fortsatt satser på sitt systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid med fokus på inkluderende arbeidsliv som virkemiddel for ytterligere å kunne redusere sykefraværet.