Sykefravær 2021

EBA utarbeider hvert år sykefraværsstatistikk på bakgrunn av tall innhentet fra sine medlemsbedrifter. 55% av medlemsbedriftene som har svart på undersøkelsen. Disse representerer ca 90% av antall årsverk i EBAs medlemsbedrifter.

Sykefraværet i 2021 var på 5,54%, en liten oppgang fra 5,37% i 2020.

H-verdien (hyppighet av arbeidsulykker pr 1.000.000 arbeidede timer som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid/arbeidsplassen) har gått opp fra 5,41 i 2020 til 5,73 i 2021.

Sats på HMS!

EBA anbefaler at bedriftene fortsatt satser på sitt systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid med fokus på inkluderende arbeidsliv som virkemiddel for ytterligere å kunne redusere sykefraværet.

Her vises statistikk over sykefraværet fra 1993 til 2021

H-verdi er hyppighet av arbeidsulykker pr 1.000.000 arbeidede timer som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid/arbeidsplassen.