Kurs- og arrangementskalender

50 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
50 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. , EBA Trøndelag

    NS 3420 Beskrivelsestekster - Trondheim

    NS 3420 brukes som grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for entreprisekontrakter. Standarden inneholder også regler for hva prisene skal inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes.

  2. TEK 17 Byggteknisk forskrift - digitalt kurs

    Har du kontroll og oversikt over de siste endringene i TEK17? Som ansvarlig byggherre/tiltakshaver, prosjekterende eller utførende så er det både et krav og av stor nytte å være oppdatert på Plan og bygningslovens tekniske krav, TEK17. TEK17 er under stadig endring, derfor er det viktig med en jevnlig oppdatering av forskriften