Kurs- og arrangementskalender

26 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
26 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Kontrakter, endringer og sluttoppgjør - webinar

  Kurset fokuserer på forståelse av kontrakten og hvordan endringer påvirker partenes forpliktelser i gjennomføringsfasen. Videre gjennomgås reglene for sluttoppgjør og praktiske problemstillinger i denne forbindelse.

 2. TEK 17 Byggteknisk forskrift - webinar

  Har du kontroll og oversikt over de siste endringene i TEK17? Som ansvarlig byggherre/tiltakshaver, prosjekterende eller utførende så er det både et krav og av stor nytte å være oppdatert på Plan og bygningslovens tekniske krav, TEK17. TEK17 er under stadig endring, derfor er det viktig med en jevnlig oppdatering av forskriften

 3. , Scandic Asker

  Grunnopplæring HMS - 40 timer

  Skreddersydd kurs for Verneombud, AMU – medlemmer og ledere i Bygg og Anlegg. Her får du innføring i kravene i AML og viktige forskrifter. Dette er viktig kompetanse, som gjør deg tryggere i jobben. Grunnleggende krav og ansvarsforhold i situasjoner gjennomgås og diskuteres. Hva skal være i orden på Bygge / Anleggsplassen for at HMS skal være i orden, er en sentral del av kurset. Foredragsholdere med lang erfaring fra bransjen.

 4. , NHO, Næringslivets Hus

  Byggherreforskriften - Klasseromskurs

  Kursdeltagerne får en grundig gjennomgang av pliktene etter Byggherreforskriften, herunder Byggherrens ansvar, de prosjekteres ansvar og arbeidsgivers ansvar (og grensenitt mellom disse aktørene). Kurset belyser endringer i BHF med ikraftredelse av 1.1.2021.