Bygg Rygg – et forebyggende og helsefremmende tiltak for bygg- og anleggsbransjen

IA- bransjeprogrammet for Bygg og anlegg inviterer til åpen nettverkssamling hvor tema er psykisk helse.

Nettverkssamlingen er for deltakere i ByggRygg,  men vi åpner for deltakelse også for andre interesserte i bransjen på denne samlingen.

Benytt sjansen, meld deg på!