Foto: Blakstad / Byggeindustrien
Foto: Blakstad / Byggeindustrien

Ung i Bygg og Anlegg (UBA)

Ung i Bygg og Anlegg (UBA) har som mål å rekruttere flere søkere til bygg- og anleggsteknikk ved å vise ungdomsskoleelever som skal ta utdanningsvalg hvilke muligheter som finnes i bransjen.

Unge rollemodeller fra bygg- og anleggsnæringen forteller om egne valg og erfaringer knyttet til jobb og utdanning.

2023 er sjette året EBA tar initiativ til prosjektet som i år gjennomføres i samarbeid med Statens Vegvesen, Nye Veier, Bane NOR, KIS, DiBK, Oslobygg KF, Konnekt, Byggopp og alle EBAs medlemsbedrifter.

 

Ung i Bygg og Anlegg på kino!

Usikker på hva du skal velge? 

Ansatte EBA
  • Thomas Norland
  • Kompetansesjef, leder Kompetanseavdelingen