Svanhild Blakstad / Byggeindustrien
Svanhild Blakstad / Byggeindustrien

Innhold

Ung i Bygg og Anlegg (UBA)

Ung i Bygg og Anlegg 2020

Jonis Josef ønsker velkommen til Ung i Bygg og Anlegg 2020

Ung i Bygg og Anlegg (UBA) er et rekrutteringsprosjekt initiert av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg i samarbeid med sentrale aktører fra hele næringen: Bane NOR, Nye Veier, Statens Vegvesen, KIS, Direktoratet for Byggkvalitet og alle EBAs medlemsbedrifter

Formålet med prosjektet er å rekruttere flere unge søkere til bygg- og anleggsnæringen gjennom å informere elever og deres foreldre om hvilke utdannings- og jobbmuligheter som finnes.

Unge ambassadører fra næringen deler sine erfaringer for å inspirere andre unge til en fremtid innen bygg og anlegg.

Prosjektet startet i 2018 og har gjennomført to Norges-turneer med inspirasjonsarrangementer for niende og tiende trinn over hele Norge. I løpet av ni arrangementer har vi møtt nærmere 3 300 ungdomsskoleelever.

Av hensyn til covid-19 og tiltak for smittevern tilpasses årets arrangementer til et digitalt arrangement som blir tilgjengelig for ungdomsskoleelever over hele landet.