3. Reduser klimagassutslipp fra materialbruk

Bruk EPD-er aktivt for å velge de mest klimavennlige materialene

Start med de største driverne i ditt prosjekt (betong, stål, asfalt, pukk og grus).

EBA har utarbeidet en prosjektspesifikk EPD for asfalt. Det finnes i dag mange EPD-er i Norge, også digitalt. Ta kontakt med EPD Norge for en oversikt over EPD-eiere og nærmere informasjon.