3. Reduser klimagassutslipp fra materialbruk

Bruk EPD-er (Environmental Product Declaration) aktivt for å velge de mest klimavennlige materialene. Start med de største driverne i ditt prosjekt, som ofte er betong, stål, asfalt, pukk og grus.

Innhent EPDer fra leverandører eller fra EPD Norge sine nettsider og sammenlign utslipp fra de ulike leverandørene. Ofte er det mulig å redusere klimagassbelastningen kun ved å velge en annen produsent, mens det i enkelte tilfeller er størst reduksjon ved å endre produkt eller metode.