Informasjon om yrkesfag og utdanning

Skal du ta yrkesveien eller studieveien?

Hvordan skal du starte din karriere? Denne plakaten viser alle mulighetene du har.