Foto: Byggeindustrien.
Foto: Byggeindustrien.

EBAs regionale forankring er avgjørende for å sikre gjennomslag for foreningen

Tre av regionkontorene forteller om viktige aktiviviteter fra 2021

 • Audun Otterstad
 • Direktør EBAT
 • Fredrik L. Klock
 • Daglig leder EBAMR
 • Christine Roska Revheim-Hansen
 • EBA Vestenfjelske (EBAV)
 • Ole Henrik Ystehede
 • Direktør EBAO
 • Thormod Hansen
 • Direktør EBATVB
 • Hilde Waage
 • Regiondirektør  EBAA
 • Stein Windfeldt
 • Direktør EBAN