Foto: Byggeindustrien.
Foto: Byggeindustrien.

EBAs regionale forankring er avgjørende for å sikre gjennomslag for foreningen

Tre av regionkontorene forteller om viktige aktiviviteter fra 2021