EBA

Innhold

Stillasbevis

Dersom du har gjennomført stillasopplæring (teorikurs) - og kan dokumentere nødvendig praksis i henhold til kravene i forskrift om utførelse av arbeid §§17-2, 17-3 og 17-4 - kan du bestille stillasbevis.

Hva er stillasbevis?

Stillasbeviset viser at du har kompetanse til å bygge stillas i henhold til offentlige krav.

  • Stillasbevis viser at du har gjennomført nødvendig opplæring
  • Stillasbevis viser at du har tilstrekkelig praksis

Om stillasbevis

Vi godtar ikke lenger gamle søknadsskjemaer for stillasbevis. Riktige skjemaer kan lastes fra denne siden. Skjemaene skal inneholde informasjon om både den teoretiske og den praktiske opplæringen, samt informasjon om hvem som har gitt opplæring og veiledning.

Opplæring kan gis av kvalifisert person, som definert i § 17-2 til 17-4.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser får opplæring.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har teoretisk opplæring og praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person i henhold til kravene nevnt over.

Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til § 17-2 til 17-4 er å anse som en kvalifisert person.

Utstedelse av stillasbevis koster kr 450,- pr stk.

Utfylt skjema sendes sammen med nødvendig dokumentasjon til EBA pr post eller pr e-post til elisabeth.gundersen@eba.no

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!