EBAs regionale forankring er avgjørende for å sikre gjennomslag for foreningen

Tre av regionkontorene forteller om viktige aktiviteter fra 2022