Stillasbevis

Fra 01.01.2021 vil EBA ikke utstede stillasbevis.

Stiftelsen Sentralregisteret (SFS)

Fra 1.1.2021 utstedes stillasbevis av Stiftelsen Sentralregisteret (SFS)

Om stillasbevis

EBA sitt stillasregister er solgt til Stiftelsen Sentralregisteret.

EBA vil fra 01.01.2021 ikke lenger utstede stillasbevis og Stiftelsen Sentralregisteret må kontaktes for utstedelse av stillasbevis.

Send din henvendelse til sfs@sfs.no eller ring 62 42 33 00.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!
  • Elisabeth Gundersen
  • Kurskoordinator - klasseromskurs og bedriftsinterne kurs
  • eg@eba.no
  • 95 12 12 77