Entreprenørdag og Generalforsamling 2024

Lederskap i en krevende tid. Tar vi ansvar?

Landets største fastlandsnæring tar samfunnsansvaret på største alvor

Det er fortsatt krevende tider for store deler av norsk næringsliv. Selv om mange av NHOs medlemmer ved starten av et nytt år signaliserer noe lysere markedsutsikter er byggenæringen samlet sett blant de næringene som fortsatt ser dårlige utsikter i tiden fremover. Stormen vi har stått i er ikke over. Det må tas ansvar både på myndighetsnivå, hos de store bestillerne og i bransjen selv for å sikre en stødig kurs der Norges største fastlandsnæring i stadig større grad også skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene.  

Program

Entreprenørdag og generalforsamling i EBA arrangeres 30. mai 2024 i Oslo

Påmelding

Entreprenørdag og generalforsamling i EBA arrangeres 30. mai 2024 i Oslo

Påmeldingsfrist 15. mai 2024

Sommerro, Sommerrogata 1, Oslo
30.05.2024 kl. 10:00-17:00

Påmeldingsfrister

Det er reservert et begrenset antall hotellrom. Påmelding må derfor registreres senest innen 22. mars 2024, dersom en ønsker overnatting.

Frist for påmelding til generalforsamlingen og Entreprenørdagen er 15. mai 2024.

Generalforsamling

16.00   Generalforsamling EBA (kun for EBAs medlemsbedrifter)
17.00   Avslutning
19.00   Aperitiff
19.30   Middag