Ungdomsskoleelever deltar på småhus-prosjekt i Agder

NHO - sjefen Ole Eirik Almlid besøker ungdommer i Agder som bygger småhus

Småhusprosjektet har som hovedformål å sørge for økt rekruttering til bygg- og anleggsbransjen ved å la elevene selv få prøve seg på å bygge småhus.

Prosjektet er et samarbeid mellom EBA Agder og lokale entreprenørbedrifter.

Regiondirektør Hilde Waage gleder seg over engasjementet: - At sløyd faget er tatt av timeplanen tror jeg er et savn for mange. Vi møter flere elever som trives godt med å bygge noe sammen, bruke hendene og være med å skape noe.

Lokale byggfirma var godt fornøyde med engasjementet og legger vekt på at det er viktig å engasjere også jentene.

Småhusprosjektet på NRK

Her besøker NRK småhusprosjektet i Agder