Drifts- og vedlikeholds utvalg (A)

Kjell Otto Bragstad, Veidekke Infrastruktur AS (leder)
Kurt Haarberg, Veidekke Infrastruktur AS
Ketil Dahl, Mesta AS
Kristin Folge, Mesta AS
Lars Reitan, Svevia Norge AS
Ragnar Sætern, Sveia Norge AS 
Eivind Iden, Presis Vegdrift AS 
Trond Rognan, Presis Vegdrift AS
Kjell Arne Skaret, Gjermundshaug Anlegg AS 
Siw Linderud, EBA
Arne Aakre, EBA (sekretær)