BIM/VDC utvalg (A)

Cato Hoel, Backe Entreprenør AS, leder
Terje Andersen, NCC Construction AS
Håkon Fløisbonn, Skanska Norge AS
Kenneth Nicolaisen, JM Norge AS
Mats Vadseth, Peab AS 
Lars Bjørkhaug, LAB Entreprenør AS
Leif Øyvind Hagen, Veidekke Entreprenør AS
Kari Sandberg, EBA
Per Fredrik Kempf, EBA, sekretær