Muligens E6, fellesprosjketet. To tuneller og en bil.

Innlandet (EBAI)

EBA Innlandet er en avdeling av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg. Opplæringskontoret BYGGOPP Innlandet utgjør en del av EBA Innlandet. Våre fokusområder brer seg vidt innen utdanning- og næringspolitikk.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Innlandet ble stiftet 30. juni 1977.

Avdelingens formål:

  • å realisere EBA`s formål og arbeidsoppgaver i vår region
  • å ivareta medlemsbedriftenes og EBA`s interesser i vårt område
  • å synliggjøre næringens betydning for landets utvikling og verdiskapning
  • å utvikle en effektiv og god nærkontakt, service og rådgivning overfor medlemmene

 Avdelingen har også et eget opplæringskontor; BYGGOPP Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk.

Styret i EBA Innlandet:

Leder: Øystein Nordal, Martin M Bakken AS
Nestleder: Karl Even Lande, Syljuåsen AS
Styremedlem: Ole Gjermundshaug, Gjermundshaug Gruppen AS
Styremedlem: Ståle Kværndal, Betonmast  Innlandet AS
Styremedlem: Geirmund Østvold, Veidekke AS
Styremedlem: Gustav Thorsrud, Multi Bygg AS

 

Møllergata 18
2390 MOELV