Quality River Hotell i Drammen NSW Arkitektur

Telemark, Vestfold og Buskerud

Hjemmeside EBATVB

Klikk på lenken for å besøke til EBATVB sin hjemmeside

EBA TeVeBusk dekker tidligere Telemark Vestfold og Buskerud fylke.

Vi arbeider for å bedre rammevilkårene for våre medlemmer i regionen. Følgende områder prioriteres: 

  • Seriøsitet
  • Kompetanse og rekrutering
  • Næringspolitikk
  • Medlemsservice / verving

Vi skal være en lokal resurs for våre medlemmer og skape gode møteplasser på det sosiale og på det faglige plan. 

Styret EBA TeVeBusk

  • Styreleder: Lars N. Hjertås. Veidekke Entreprenør. Vestfold - Telemark
  • Nestleder: Rune Karlsen. OBAS Øst AS
  • Styremedlem: Sigbjørn Gjerden. Gjerden fjellsikring AS
  • Styremedlem: Frode Vebostad. Helge Klyve AS
  • Varamedlem: Tor Magne Nevestveit. Telemark Byggentreprenør AS

 

Østre Kullerød 5
3241 SANDEFJORD