EBA

Innhold

Atlanterhavsveien oversiktsbilde

EBA Møre og Romsdal

EBA, Møre og Romsdal avdeling er en avdeling av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, og er medlemmene i Møre og Romsdal sitt faglige og sosiale møtested.

  • være bindeledd mellom EBAs sentraladministrasjon og medlemmene
  • arrangere lokale medlemsmøter
  • være teknisk arrangør av kurs/gi informasjon lokalt om kurs som er tilgjengelige
  • gi faglig bistand
  • holde seg orientert om aktuelle lokalpolitiske forhold for bransjen