Muligens E6, fellesprosjketet. To tuneller og en bil.

Innlandet (EBAI)

EBA Innlandet er en avdeling av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg. Opplæringskontoret BYGGOPP Innlandet utgjør en del av EBA Innlandet. Våre fokusområder brer seg vidt innen utdanning- og næringspolitikk.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Innlandet ble stiftet 30. juni 1977.

Avdelingens formål:

  • å realisere EBA`s formål og arbeidsoppgaver i vår region
  • å ivareta medlemsbedriftenes og EBA`s interesser i vårt område
  • å synliggjøre næringens betydning for landets utvikling og verdiskapning
  • å utvikle en effektiv og god nærkontakt, service og rådgivning overfor medlemmene

 Avdelingen har også et eget opplæringskontor; BYGGOPP Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk.

Styret i EBA Innlandet:

Leder:                Ole Gjermundshaug, Gjermundshaug Gruppen AS
Nesleder:           Ståle Kværndal, Betonmast Innlandet AS
Styremedlem:    Thomas Rostøl, Ø.M. Fjeld AS
Styremedlem:    Karl Even Lande, Syljuåsen AS
Varamedlem:     Jon Olav Bråten, EcoSør AS
Varamedlem:     Lars-Erik Knippa, Martin M. Bakken AS

 

Møllergata 18
2390 MOELV