EBA

Innhold

Bilde av bryggen i Trondheim

EBA Trøndelag

EBA Trøndelag er lokalforeningen for entreprenører i Trøndelag. EBA Trøndelag har 31 medlemsbedrifter. Medlemmene spenner fra landets største riksdekkende entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører.

  • å ivareta og fremme felles bransjeinteresser og representere overfor omverden
  • synliggjøring av Næringens betydning for landets utvikling og verdiskapning
  • å arbeide for medlemmenes aktive innsats på høy faglig og etisk standard
  • nyskapende, og lønnsom bygg- og anleggsnæring