Prosesskode 1, Håndbok R761

Beskrivelse av veianlegg

Varighet
1 dag(er)
Målsetning

Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk av R761 som et nyttig samarbeidsverktøy i utførelsesentrepriser i regi av Statens Vegvesen. Bestemmelsene i standarden gir føringer for en ryddig deling av ansvar og risiko mellom kontraktspartene. Ved å styrke forståelsen av strukturen i prossesskoden vil deltakerne få bedre forutsetninger for å kunne gjøre seg nytte av detaljinformasjonen på en god måte.

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

Kurset retter seg først og fremst mot personer som har behov for å forstå en detaljbeskrivelse. Kurset gir kunnskap som er aktuell i forbindelse med kalkulasjon, kontraktsinngåelse, planlegging og kontroll av utførelse av vegarbeider.

Nødvendige forkunnskaper: Ingen spesielle, fordel med noe praksis. Det anbefales å lese gjennom innledningen (side 7-14) før kurset.

Kursinnhold

Kurset er primært en gjennomgang av struktur, oppbygning og tankegang i prosesskoden. Dette er kunnskaper som er grunnleggende for å kunne lete opp, forstå og se sammenhenger for de enkelte prosessene – og kunne argumentere med gode faglige argumenter for hva som inngår og hva som ikke inngår i den enkelte prosess, både når det gjelder grunnarbeid (R761) og betongarbeid (R762). Mye av kurset handler om å bearbeide det som står i innledningen (side 7-14), slik at det blir håndgripelig og matnyttig. Denne innledningen er helt lik i R761 og R762 med unntak av hvor eksemplene er hentet fra.

Det blir ikke en gjennomgang prosess for prosess om at «i denne inngår/inngår ikke…», men de ulike prinsippene i strukturen blir beskrevet via eksempler fra konkrete prosesser. De fleste av eksemplene i kurset er hentet fra grunnarbeid, men tankegangen og strukturen er helt den samme for betongarbeider.

Kurset gjennomføres med forelesning, eksempler og oppgaveløsning med bruk av standarden.

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Kontakt leder HMS Entreprenørskolen for tilbud og mere informasjon.