Prosjektering av energieffektive bygg

Varighet
2 dager dag(er)
Målsetning

Etter endt kurs skal du:
• Ha fått en gjennomgang av de nye energikravene.
• Vite hvilke konsekvenser nye energikrav får for prosjekterende og utførende
• Ha opparbeidet deg en gjensidig respekt og forståelse for de ulike fagene.
• Kjenne bedre til hvilke konsekvenser krav til passivhusnivå kan få for inneklimaet
• Ha fått en praktisk tilnærming til prosjekteringsfaget, slik at du selv kan fordype deg ytterligere innen eget fagområde.
• Ha fått tilstrekkelig kunnskap til å designe energieffektive bygg og gjøre de riktige grep til riktig tidspunkt.

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

• Rådgivende ingeniører (RIB og RIV)
• Arkitekter
• Entreprenører

Kursinnhold

I dette kurset vil du få gjennomgang av de nye energikravene som trådte i kraft 1. januar i år, med en overgangsperiode på 1 år. Vi ser nærmere på hva du må tenke på når du skal prosjektere et energieffektivt bygg generelt – og hvilke krav som stilles i TEK 10 og i standarden for passivhus.

• Hva kjennetegner et energieffektivt bygg?
• Hvilke krav stilles til nybygg (TEK 10) og i standarden for passivhus?
• Hva må jeg huske på når jeg skal prosjektere et energieffektivt hus?
• Hvordan kan jeg bruke energiberegninger i konseptutviklingen?
• Hvordan kan jeg sikre godt inneklima?

Kurset er oppdatert i tråd med de nye energikravene og vi har også lagt til noe mer om energiberegninger, og inneklima enn tidligere. Kurset gjennomføres i samarbeid med Faggruppen Bygg og Anlegg (FBA),  Lavenergiprogrammet og Norske Arkitekters Landsforening.

Kurset avsluttes med en frivillig test (hjemmeoppgave) som dersom bestått, gir grunnlag for å bli oppført på Lavenergiprogrammets rådgiverliste.

Ressurser deltagere kan bruke til egen læring i forbindelse med kurset: http://lavenergiprogrammet.no/opplaering/#prosjektering-av-passivhus

Sted: Holberg Terrasse – kurs og konferansesenter

For mer informasjon og påmelding