U3 - Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner. Nettbasert + samling

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av nettbasert kurs og 3-dagers samling. Kurset oppfyller Betongopplæringsrådets læreplaner, men undervisningstiden er kortet ned til fordel for nettbaserte forberedende studier og oppgaver. Det er en forutsetning at disse forberedelsene er gjennomført i forkant av kurset. Nettilgang åpnes to uker i forkant av samlingen. Samlingen avsluttes med nettbasert eksamen som kan gjennomføres på kursstedet eller hjemmebasert (eksamenstiden tidsbegrenses etter avtale). Kurset er et samarbeid mellom Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Betongelementforeningen.

Varighet
3 dager + nettbaserte forberedende studier og oppgaver dag(er)
Målsetning

Hensikten med kurset er at deltakerne skal kunne dokumentere kunnskaper i betongteknologi og utførelse som kreves for å oppfylle bestemmelsene i NS-EN13670 for produksjonsledere(tidligere støpeledere), kontrolledere, formenn og baser i utførelsesklassene 1,2 og 3.

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

Kurset er beregnet på fagarbeidere, baser, formenn og ingeniører som har tilstrekkelig praksis, men som mangler tilleggskurs i betongteknologi og utførelse.

Kurset er åpent for alle, men det er krav til relevant fagbrev, teknisk fagskole eller ingeniørutdanning for å kunne søke kompetansebevis. Se BORs hjemmeside for kompetansekrav: http://betongopplaering.no/bors-kompetanseomrader/betongutforelse/ - BORs oversikt bygger på kravene i NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner.

Kursinnhold

Sentrale tema

  • Aktuelle lover, forskrifter og standarder
  • Betongteknologi
  • Krav til forskaling og armering
  • Krav til utførelse av betongarbeidet og behandlingen av betongen
  • Mottakskontroll på byggeplass
  • Herdeteknologi med demonstrasjon av programvare for herdesimulering på PC.

 

I forbindelse med kurset må deltakerne ha tilgang til følgende to standarder:

  • NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner.
  • NS-EN 206:2013+NA:2014 Betong – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar
    .

Kurset gjennomføres med nettbaserte forberedelser, forelesninger, gruppeaktiviteter og oppgaveløsning. Kurset avsluttes med nettbasert eksamen. Eksamensgjennomføringen kan tilbys i regi av kursarrangør.

Bestått eksamen gir sammen med dokumentert utdanning og praksis for de ulike utførelsesklassene grunnlag for utstedelse av kompetansebevis fra Betongopplæringsrådet (BOR). Nærmere opplysninger på BORs nettside.