Vinterdrift vei

Varighet
ca 3 timer dag(er)
Målsetning

Etter å ha gjennomført opplæringen skal operatørene og arbeidslederne:

 • Kjenne til hvilke HMS krav som gjelder
 • Kjenne til informasjonskilder og kunne innhente informasjon for beslutningsstøtte
 • Kunne planlegge og gjennomføre rettidige driftsoppgaver
 • Kjenne til utstyr som er aktuelt for ulike type driftsoppgaver
 • Kjenne til riktig bruk og vedlikehold av utstyr
 • Kunne koordinere arbeidet opp mot driftsansvarlig

Kurset inneholder mye filmmateriale, der folk fra bransjen er formidlere av ulike faglige tema. Det henvises til kompendiet, utarbeidet av Vegvesenet 

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Kursinnhold

Kurset inneholder følgende temaer

 • Om jobben og måten å gjøre det på, kontrakter, opplæring etc
 • HMS og TS
 • Meteorologi (om verktøy og værsituasjoner)
 • Brøyteutstyr
 • Friksjon og friksjonsmåling
 • Strøutstyr
 • Sanding
 • Salting
 • Andre oppgaver

Kurset inneholder mye filmmateriale, der folk fra bransjen er formidlere av ulike faglige tema. Det henvises også til kompendiet, utarbeidet av Vegvesenet 

Klikk her for å bestille kurset