Dokumentert sikkerhetsopplæring: Asfaltutstyr

Varighet
Ca 2 timer dag(er)
Målsetning

Dette kurset tilfredsstiller, sammen med en praktisk opplæring, kravene om dokumentert sikkerhetsopplæring av farlig utstyr (Asfaltutstyr)

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

Alle som bruker ulike typer asfaltutstyr

Kursinnhold

Kurset gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll av det aktuelle asfaltutstyret. Opplæringen gir kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.

Kurset er delt opp i en innledning og egen kursdel per utstyr. Gjennomføringen kan deles opp. Ta gjerne 1-2 verktøy om gangen med en pause i mellom.

NB! Sammen med praktisk gjennomgang av utstyret, tilfredsstiller kurset kravene om dokumentert opplæring av farlig arbeidsutstyr i forskrift om utførelse av arbeid.

Innhold

  • Asfaltutstyr – innledning
  • Laboratorie
  • Asfaltfabrikk
  • Asfaltutlegging
  • Fresing