Innføring i prosjekteringsledelse

Varighet
2 dag(er)
Målsetning
Etter endt kurs skal du:
 • Ha fått en gjennomgang av ulike begreper benyttet i byggeprosessen
 • Ha fått en innføring i prosjekteringslederrollen
 • Kjenne bedre til aktuelle prosjekteringsverktøy og arbeidsmetodikk
 • Kjenne bedre til relevante rammebetingelser
 • Vite mer om teamledelse

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

 • Byggherrer
 • Rådgivende ingeniører
 • Arkitekter
 • Entreprenører

Kursinnhold

Grunnlaget for gode prosjekter legges i prosjekteringsfasen, der prosjekteringsleder har en viktig rolle. God styring og kontroll med prosjekteringsfasene er avgjørende for både sluttprodukt og for en veldrevet og forutsigbar byggeprosess.

 • Begrepsavklaringer - byggeprosess – faser
 • Relasjon - Byggherre og prosjekterende/entreprenør
 • Prosjekteringsledelse i praksis
 • Overganger – prosjektering – utførelse
 • VDC – Virtual Design and Construction
 • Verktøy og arbeidsmetodikk
 • Myndighetshåndtering
 • Utfordringer
 • Hvordan lede et prosjekteringsteam

Det er Faggruppen for Bygg og Anlegg, FBA som arrangerer kurset.  

Kurskomite:

 • Lene Jønsson, EBA
 • Kristin Stømer Frafjord, Kruse - Smith as
 • Haakon Treu Eriksen, Multiconsult
 • Christian Molt Rise, Backe Entreprenør
 • Tor B Mosland, FBA - Tekna