Arbeidslederskolen

Arbeidsleder-/Formannskolen skal gi formann/arbeidsleder en oversikt og kunnskap om ulike entrepriseformer og tilhørende kontraktstyper, samt forståelse av beskrivelsestekster etter NS 3420 og Prosesskoden. Kurset legger også stor vekt på produksjonsplanlegging, HMS og kvalitetsstyring. Det vil bli benyttet forelesere med bred erfaring og engasjement innen respektive områder.

Varighet
6 (3 samlinger a 2 dager) dag(er)
Målsetning

Målsettingen med Formannskolen er å øke kompetansen til formann/arbeidsleder slik at han/hun får kompetanse og trygghet i sin rolle og styrket sine muligheter til å lede sitt arbeid bedre.

Bestill kurs

Velg sted og dato

Målgruppe

Formann/arbeidsleder

Kursinnhold

Kurset gir deltagerne innsikt i de viktigste oppgavene for en formann fra start til slutt i et prosjekt, med innføring i viktige prosjektdokumenter og rammebetingelser. Kurset legger særlig vekt på følgende momenter:

  • Entrepriseformer og kontraktsbestemmelser
  • Prosjektdokumenter og prisgrunnlag
  • HMS
  • Produksjonsplanlegging
  • Kvalitetsstyring
  • Toleransekontroll og dokumentasjon
  • Oppfølging av kontrakt og endringer

Det legges opp til både forelesning og mye gruppearbeid og diskusjon.  Innholdet er forankret i anerkjente metoder innen entreprenørskap og tilgjengelige oppslagsverk. Det legges vekt på å gi faglig innsikt i problemstillingene, men også innspill fra juridiske og økonomiske synspunkt. Videre vil det å beherske og anvende de ulike teknikkene bidra inkluderende ledelse og med effektiv planlegging og oppfølging.

Kurset avsluttes med en kunnskapstest.

Varighet
Formannskolen går over 3 samlinger – til sammen 6 dager:

Samling 1: 1. - 2. oktober

Samling 2: 5. - 6. november

Samling 3: 3. - 4. desember

Samlingene finner sted på Scandic Ringsaker

Vi anbefaler at deltakerne bygger på med kurset Lederutviklingskurs for bas/formann