Arbeidslederskolen

Arbeidsleder-/Formannskolen skal gi formann/arbeidsleder oversikt og kunnskap om ulike entrepriseformer og tilhørende kontraktstyper, forståelse av NS 3420 og Prosesskoden. Det legges vekt på produksjonsplanlegging, HMS og kvalitetsstyring. Det vil bli benyttet forelesere med bred erfaring og engasjement innen disse områdene.

Varighet
6 (3 samlinger a 2 dager) dag(er)
Målsetning

Målsettingen er å gi arbeidsledere og formenn kompetanse og verktøy til å utøve sin rolle bedre og tryggere - 

Bestill kurs

Velg sted og dato

Målgruppe

Formenn og arbeidsledere

Kursinnhold

Kurset gir deltagerne innsikt i de viktigste oppgavene for en formann fra start til slutt i et prosjekt, med innføring i viktige prosjektdokumenter og rammebetingelser. Kurset legger særlig vekt på følgende momenter:

  • Entrepriseformer og kontraktbestemmelser
  • Prosjektdokumenter og prisgrunnlag
  • HMS
  • Produksjonsplanlegging
  • Kvalitetsstyring
  • Toleransekontroll og dokumentasjon
  • Oppfølging av kontrakt og endringer

Det legges opp til forelesninger, gruppearbeid og diskusjon –  med anerkjente metoder og modeller innen ledelse. Bruk av oppslagsverk som standarder, publikasjoner inngår også.  Kurset legger opp til at deltager skal se og forstå byggeprosessen fra ulike perspektiver;  ledelse, byggfag, juridisk og økonomisk.  Det legges opp til at deltageren tar i bruk den nye kunnskapen i egen planlegging og oppfølging. Noen hjemmeoppgaver i periodene mellom samlingene vil inngå. 

Kurset avsluttes med en kunnskapstest.

 

Varighet
Arbeidslederskolen går over 3 samlinger – til sammen 6 dager:

Samling 1: 6. - 7. februar

Samling 2: 5. - 6. mars

Samling 3: 16. - 17. april

Samlingene finner sted på Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Vi anbefaler at deltakerne bygger på med kurset Lederutviklingskurs for bas/formann