Forhandlingsteknikk

- Å lykkes med forhandlinger om endringer, tillegg og sluttoppgjør

Varighet
2 dag(er)
Målsetning

Etter kurset skal deltakerne kunne lede og delta i møter og forhandlinger. Deltakerne skal lære teknikker for å lykkes i forhandlingene.

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

De i prosjektet som håndterer og deltar i byggemøter og i forhandlinger (endringer, sluttoppgjør etc), bl a prosjektledere, anleggsledere og andre som skal delta i forhandlinger.

Forkunnskaper: Det er en fordel at deltakerne kjenner til bestemmelsene i NS 8405 som gjelder endringer, tillegg og sluttoppgjør.

Kursinnhold

Fokus i kurset er forhandlinger i byggeprosessen og spesielt forhandlinger i forbindelse med tillegg, endringer og sluttoppgjør. I kurset vil vi se på ulike former for kommunikasjon og dokumentasjon. , samt hvilke rammebetingelser som er med på å styre forhandlingene (kontrakter, lover og forskrifter osv). Det blir bruk av caseoppgaver og trening i ulike forhandlingsteknikker.

Kurset kjøres med maksimum 16 deltakere.

Kommentarer

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt med leder HMS og Entreprenørskolen Lene Jønsson, lene.jonsson@eba.no eller tlf

23 08 75 34.