Akkordtariffen for betongfagene

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til tariffens bestemmelser. De skal lettere være i stand til å kontrollere akkorder, kunne skrive akkordsedler og sette priser på arbeidsoppgaver.

Varighet
1 dag dag(er)
Målsetning

Alle som har befaring med prissetting, utsetting og kontroll av akkorder.

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til tariffens bestemmelser. De skal lettere være i stand til å kontrollere akkorder, kunne skrive akkordsedler og sette priser på arbeidsoppgaver.

Kursinnhold

Temaer på kurset er:

  • Generelle bestemmelser i betongtariffen.
  • Gjennomgang av hva er akkord og hva er avtale/dagtid.
  • Gjennomgang av målbare arbeider.
  • Skriving av akkordseddel.
  • Kontroll, rapporteringsrutiner og referanseliste.
  • Kurset gjennomføres ved forelesing, diskusjon omkring praktiske eksempler.

 

Kommentarer

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt med leder HMS og Entreprenørskolen Lene Jønsson, lene.jonsson@eba.no eller tlf

23 08 75 34.