Uavhengig kontroll i søknadspliktige tiltak

Reglene om uavhengig kontroll trådte i kraft 1. januar 2013. Søknadspliktige tiltak skal kontrolleres av uavhengig kontrollforetak på viktige og kritiske områder som fuktsikring, lufttetthet, ventilasjon, energieffektivitet, forebygging av kuldebroer, konstruksjonssikkerhet, stabilitet, materialegenskaper, geoteknikk, brannsikkerhet mv.

Varighet
1/2 dag(er)
Målsetning

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring reglene om uavhengig kontroll, slik at de blant annet skal kjenne til hva som er omfattet av krav til uavhengig kontroll, kontrollens innhold og hvordan kontrollen skal gjennomføres.

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

Kurset henvender seg både til foretak med byggeprosjekter som skal kontrolleres og til foretak som skal drive med kontroll.

Også bestillere, eiendomsforvaltere og private og offentlige saksbehandlere vil ha nytte av kurset.

Kursinnhold

Krav om uavhengig kontroll gjelder både prosjektering og utførelse. Uavhengig kontroll er en forutsetning for byggetillatelse for de fleste prosjekter.

  • Kurset har en praktisk tilnærming til
  • Hva som skal kontrolleres
  • Hvem som kan kontrollere det
  • Hvordan kontrollen gjennomføres
  • Når det skal kontrolleres og
  • Når kontrollen skal dokumenteres

Kommentarer

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt med leder HMS og Entreprenørskolen Lene Jønsson, lene.jonsson@eba.no eller tlf

23 08 75 34.