TEK 17 - Byggteknisk forskrift

Det er nå 1 år siden TEK17 trådte i kraft, men den er fortsatt ny. Man kan velge å prosjektere etter TEK10 frem til 31.12.2018. Det er derfor viktig å få en oppdatering på hva TEK17 innebærer av endringer i forhold til TEK10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker med TEK17 et enklere og tydeligere regelverk med det mål å få raskere og enklere boligbygging. Reglene er omfattende og komplekse og krever bred innsikt og forståelse for regelverket og hvordan det skal tolkes og praktiseres i en hektisk hverdag. EBA gjennomfører et heldagskurs, som i tillegg til å se på endringene TEK17 vs TEK10, er en innføring og gjennomgang av teknisk forskrift TEK17. Kurset har fokus på praktisk bruk av forskriften og er rettet mot dere som erklærer ansvar i et tiltak.

Varighet
1 dag dag(er)
Målsetning

Entreprenørskolen har som hovedformål og kunne gi deltakere generell og tilstrekkelig kunnskap om oppbygning og innhold i forskriften, og hvordan en kan benytte seg av endringene i praksis, slik at deltakerne er godt forberedt når forskriften har tråd i kraft

Bestill kurs

Velg sted og dato

Målgruppe

Målgruppe for kurset er prosjektleder, anleggsleder, formann/bas.  Kurset passer også for byggmestere og andre utførende som må ha kjennskap til Byggeteknisk forskrift. 

Kursinnhold

På kurset vektlegger vi TEK 17 og hva endringene innebærer sammenlignet med TEK 10 når det gjelder  

  • forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur
  • fjerning, lemping og forenkling av krav

Kurset gir også deltakere innsikt i ansvarsretter.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med forelesninger og i tillegg case/gruppeoppgaver basert på virkelighetsnære situasjoner.