Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Varighet
1/2 dag(er)
Målsetning

Hensikten med kurset er å gi deltakerne innsikt i anskaffelsesregelverket med de nye reglene som gjelder fra 1 januar 2017. Kurset vil ta for seg de viktigste reglene og hovedtemaene med hovedvekt på bestemmelser som vil ha betydning for entreprenører som leverandører til det offentlige - blant annet hvordan unngå avvisning og hvordan vinne konkurransen.

Bestill kurs

Velg sted og dato

Målgruppe

Ledere og medarbeidere som forholder seg til anbudsregler og regler for det offentliges anskaffelsesvirksomhet.

Kursinnhold

Kurset vil behandle følgende temaer:

  • Oversikt over det nye regelverket
  • De ulike konkurranseformene over og under EØS- terskelverdi
  • Krav til leverandøren – kvalifikasjonskriterier
  • Krav til tilbudet – tildelingskriterier
  • Avvisning
  • Avslutning av konkurransen og valg av vinner – evaluering
  • Avlysning og totalforkastelse
  • Tildeling og oppdragsgivers begrunnelsesplikt
  • Klage og erstatning

Kurset gjennomføres med forelesninger og i dialog med kursdeltagerne

Kommentarer

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt med leder HMS og Entreprenørskolen Lene Jønsson, lene.jonsson@eba.no eller

tlf 23 08 75 34.