Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Varighet
1/2 dag(er)
Målsetning

Hensikten med kurset er å gi deltakerne innsikt i anskaffelsesregelverket med de nye reglene som gjelder fra 1 januar 2017. Kurset vil ta for seg de viktigste reglene og hovedtemaene med hovedvekt på bestemmelser som vil ha betydning for entreprenører som leverandører til det offentlige - blant annet hvordan unngå avvisning og hvordan vinne konkurransen.

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

Ledere og medarbeidere som forholder seg til anbudsregler og regler for det offentliges anskaffelsesvirksomhet.

Kursinnhold

Kurset vil behandle følgende temaer:

  • Oversikt over det nye regelverket
  • De ulike konkurranseformene over og under EØS- terskelverdi
  • Krav til leverandøren – kvalifikasjonskriterier
  • Krav til tilbudet – tildelingskriterier
  • Avvisning
  • Avslutning av konkurransen og valg av vinner – evaluering
  • Avlysning og totalforkastelse
  • Tildeling og oppdragsgivers begrunnelsesplikt
  • Klage og erstatning

Kurset gjennomføres med forelesninger og i dialog med kursdeltagerne

Kommentarer

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt med leder HMS og Entreprenørskolen Lene Jønsson, lene.jonsson@eba.no eller

tlf 23 08 75 34.