NS 8405 - norsk bygge- og anleggskontrakt

Varighet
1 dag(er)
Målsetning

Hensikten med kurset er å gi deltakerne innsikt i og kunnskaper om entreprenørenes risiko og rettigheter i bygge- og anleggskontrakter etter NS 8405 (tidl NS 3430). Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

Bestill kurs

Velg sted og dato

Målgruppe

Ledere og medarbeidere som arbeider med utførelsesentrepriser.

Kursinnhold

Kurset vil gi deltakerne innsikt i og kunnskaper om entreprenørenes risiko og rettigheter i bygge- og anleggskontrakter etter NS 8405.Kurset vektlegger særlig:

  • Partenes ytelser
  • Håndtering av endringer
  • Vederlagsjustering og fristforlengelse
  • Håndtering av overtakelse og sluttoppgjør
  • Forsinkelse (dagmulkt)
  • Mangler og reklamasjon

Temaene vil bli belyst med praktiske eksempler hentet fra EBA-advokatenes hverdag samt i dialog med kursdeltakerne.

Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner.