Entreprisekontrakter

Kurs i entreprisekontrakter med særlig fokus på praktiske eksempler. Utførelsesentrepriser – (NS 8405/15 og NS 8406/16) og Totalentrepriser – (NS 8407/17)

Varighet
1 dag(er)
Målsetning

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskap om bruk av de ulike standardkontraktene som regulerer begge entrepriseformer. Det vektlegges spesielt entreprenørens risiko og rettigheter i kontraktene.

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

Ledere og medarbeidere som arbeider med entreprisekontrakter, med særlig fokus på prosjektledelse. 

Kursinnhold

Kurset gir deltakerne innsikt i og kunnskaper om entreprenørenes risiko og rettigheter i bygge- og anleggskontrakter med fokus både på NS 8405 og NS 8407. Kurset legger spesielt vekt på gjennomgang av praktiske eksempler og realistiske case.

 Kurset vektlegger særlig:

Kjennskap til de ulike entrepriseformene, kontrakter og risikofordeling. Vi gjennomgår

  • Partenes risiko og ytelser
  • Håndtering av endringer
  • Vederlagsjustering og fristforlengelse
  • Overtakelse og sluttoppgjør
  • Forsinkelse og dagmulkt
  • Mangler og reklamasjon

Kurset gjennomføres med forelesning, praktiske eksempler, og diskusjoner.

Deltakerne bør ha med standardene (NS 8405 og NS 8407) til kurset hvis dere har tilgang til disse.

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt med leder HMS og Entreprenørskolen, Lene Jønsson, for tilbud.