Best value metoden - prestasjonsinnkjøp

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A eller A+ sertifisering for gjennomføring av BVP-prosjektene. Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører.

Varighet
1 dag dag(er)

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Kursinnhold

Deltakerne blir bedt om å komme med cases for å gjøre kurset mer praktisk orientert. Kurset avholdes på engelsk.

Course objectives

The B certification requires a training of five dayparts (a daypart is 4 hours). These learning objectives will be focused during training for the B certification.

THE PARTICIPANT KNOWS

What the basic principles of Best Value (BV) approach areWhat the methodology of BV isWhat the difference with non-BV-projects is

THE PARTICIPANT IS ABLE TO

Translate the basic principles and methods to their own role in projects from both procurement and sales perspectiveTranslate the basic principles and methodology to a project

DURING THE TRAINING, WE FOLLOW THE PHASES OF THE BEST VALUE METHODOLOGY

Daypart 1: Philosophy and background of Best Value
Daypart 2: Preparation phase
Daypart 3: Award phase (including practicing with a case
Daypart 4: Clarification phase
Daypart 5: Execution phase

FAGRESSURSER

Kursholdere er Nederlandske Best Value Group.

Programkomiteen består av Cecilie Blytt (DIFI), Ari Soilammi (RIF) og Tor Børre Mosland (Tekna/FBA).
Best Value har tidligere vært presentert på ulike arrangementer i regi av arrangørene.

Klikk her for mer informasjon