Studielederopplæring

Studieleder/instruktøropplæring for deg som skal holde eller er ansvarlig for HMS opplæring. EBA arrangerer studielederopplæring for deg som skal holde eller har ansvaret for HMS opplæring, da særlig med fokus på den obligatoriske grunnopplæring HMS for verneombud og AMU-medlemmer, også kalt 40-timers kurs. Kurset er laget i henhold til avtale mellom BNL, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund om arbeidsmiljøopplæring.

Varighet
3 dag(er)
Målsetning

Etter endt studielederopplæring skal deltakerne kunne; planlegge og gjennomføre opplæring av verneombud, medlemmer av AMU og ledere med generelt eller spesielt ansvar for HMS og arbeidsmiljø. Disse skal bli optimalt forberedt på å drive forbedringsarbeid i egen bedrift.

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

Erfarne fagarbeidere, funksjonærer, ledere og faglærere som ønsker å kvalifisere seg som studieleder/veileder for bedriftsinterne grunnkurs og undervisning i videregående skole.

Det forutsetter at deltakerne er godt kjent med og har erfaring fra HMS arbeid i bygg- og anleggsnæringen.

Kursinnhold

Kurset skal gi deltakerne en faglig-pedagogisk trygghet slik at de kan bidra til at de som gjennomfører grunnopplæring i HMS vil nå de læringsmålene som er satt i hovedavtalen LO/NHO og de aktuelle overenskomster og bedriftens interne bestemmelser.

I kurset vil vi se på

  • Arbeidsmiljøforskriftene – ny struktur fra 1. januar 2013
  • Læringsmål for grunnopplæring HMS
  • Undervisningsmateriell – hva finnes og hva kan brukes?
  • Hvordan kan vi nå læringsmålene?
  • Innføring i noen pedagogiske prinsipper
  • Trening i rollen som instruktør og kursleder.
  • Presentasjonsteknikk
  • Hvordan bygge opp et 40-timers kurs.

Kommentarer

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt med leder HMS og Entreprenørskolen Lene Jønsson, lene.jonsson@eba.no eller tlf

23 08 75 34.