Sikker bruk av arbeidsutstyr: håndholdt verktøy og bygningssager

E-læringskurs.  

Varighet
E-læring. ca 2 timer. Kurset kan tas når som helst. dag(er)
Målsetning

Kurset gir sikkerhetsopplæring i verktøyene vinkelsliper, boltpistol, spikerpistol, borr- og kombihammer og bygningssager.

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

Alle som benytter de aktuelle verktøyene.

Kursinnhold

Kurset gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll av de aktuelle vertkøyene. Opplæringen gir kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.

Kurset er delt opp i en innledning og egen kursdel per verktøy. Gjennomføringen kan deles opp. Ta gjerne 1-2 verktøy om gangen med en pause i mellom.

NB! Sammen med praktisk gjennomgang av verktøyene, tilfredsstiller kurset kravene om dokumentert opplæring av farlig arbeidsutstyr i forskrift om utførelse av arbeid.


Innhold

  • Innledning til generell HMS
  • Vinkelsliper
  • Bor-, pigg- og kombihammer
  • Boltepistol
  • Spikerpistol
  • Bladsag (inkluderer bygningssag, kapp- og gjærsag, sirkelsag, stikksag og bajonettsag)
  • Kjedesag