Risikovurdering, HMS regelverk og opplæringskrav

Varighet
E-læring. ca 1 time. Kurset kan tas når som helst. dag(er)
Målsetning

Kurset gir deltakeren en innføring i det mest relevante HMS regelverket, spesielt knyttet opp mot bruk av farlig verktøy og opplæringskrav.

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

Ledere og opplæringsansvarlige.

Kursinnhold

Kurset er en lederstøtte og gir en innføring risikovurdering, HMS regelverk og opplæringskrav. Kurset er også god hjelp for alle som driver opplæring av farlig arbeidsustyr.


Innhold

  • Ulykke og konsekvenser
  • Lover og forskrifter (Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften, Arbeidsmiljøforskrifter, Byggherreforskriften)
  • Risikovurdering
  • Begrepet risiko
  • Krav til risikovurdering
  • Sikker jobbanalyse
  • Organisering av opplæring i egen bedrift
  • Ulike opplæringsnivåer
  • Dokumentasjon
  • Opplæringsmateriell