Instruktørkurs

Instruktør - sikker bruk av arbeidsutstyr

Varighet
2 dag(er)
Målsetning

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskaper om tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av sikkerhetsopplæringen, slik at de kan fungere som instruktører i egen bedrift og gi praktisk opplæring i henhold til kravene i ny forskrift for bruk av arbeidsutstyr.

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

Personer som skal være instruktører for bruk av arbeidsutstyr underlagt særskilt sikkerhetsopplæring i egen bedrift (for eksempel baser, arbeidsledere, verneombud, HMS-leder etc.)

Kursinnhold

Kurset legger opp til at deltakerne blir kjent med forskriften med spesiell vekt på opplæringskravene for arbeidsutstyr som krever særskilt og dokumentert sikkerhetsopplæring.

Kurset gjennomføres som forelesning, diskusjon og praktisk trening. En stor del av undervisningen foregår i mindre grupper som driver praktisk instruksjonstrening med egen instruktør (videoopptak og tilbakemelding i gruppene).

Kommentarer

Maks antall deltakere er 12. 

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt.  Kontakt leder HMS og Entreprenørskolen for tilbud og mer informasjon.