HMS opplæring - oppfriskningskurs

HMS oppfriskningskurs er et to dagers HMS kurs for deg som tidligere har gjennomført Grunnkurs HMS (40-timers kurs), men som trenger oppdatering på lover, forskrifter etc.

Varighet
2 dag(er)
Målsetning

Med bakgrunn i registrerte behov for oppdatering av gjeldende praksis og regler, ønsker vi å skape trygghet for hvordan lovverket er ment anvendt i egen bedrift.

Lovverket skal være et hjelpemiddel for felles forståelse av hvordan risiko skal håndteres. Samarbeid og koordinering skal gjennomføres for å skape trygghet i den daglige drift.

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

Prosjektledere, anleggsledere, verneombud og andre med operativt HMS ansvar på byggeplass.

Kurset tar utgangspunkt i at deltakerne har vært gjennom grunnopplæring HMS (40-timers kurs) på et tidligere tidspunkt.

Kursinnhold

I kurset vil vi ha fokus på gjennomgang av lov og forskriftskrav, og endringer i regelverket de senere årene. Kurset vil også ha fokus på det praktiske HMS arbeidet ute på byggeplass.

 • Arbeidsmiljølovgivningen:
  • Arbeidsmiljøloven
  • Arbeidsmiljøforskriftene
  • HMS rutiner på byggeplass
  • Opplæringskrav
 • Internkontrollforskrift
 • Byggherreforskrift
 • Risikovurdering og sikker jobb analyse
 • Rapporteringsrutiner og dokumentasjon
 • Fysisk og kjemisk helsefare
 • Psykososialt arbeidsmiljø

Kommentarer

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt med leder HMS og Entreprenørskolen Lene Jønsson, lene.jonsson@eba.no eller tlf

23 08 75 34.